ตารางราคารถป้ายแดง

ISUZU

D-MAX
SPARK Chassi
475,000฿
D-MAX
SPARK 2.5 B
513,000฿
D-MAX
SPARK 2.5 B
520,000฿
D-MAX
SPARK 2.5 S
523,000฿
D-MAX
SPARK 2.5 S
530,000฿
D-MAX
SPARK 2.5 VGS S
538,000฿
D-MAX
SPARK 2.5 VGS S
545,000฿
D-MAX
Spacecab 2.5 S
577,000฿
D-MAX
Spacecab 2.5 S
584,000฿
D-MAX
Spacecab 2.5 L
641,000฿
D-MAX
2.5 S
655,000฿
D-MAX
Spacecab 2.5 Z
671,000฿
D-MAX
Hilander HR 2.5 L
678,000฿
D-MAX
Spacecab 2.5 VGS Z
691,000฿
D-MAX
Speed 2500 VGS Z
707,000฿
D-MAX
Hilander HR 2.5 Z
708,000฿
D-MAX
Speed 2500 VGS Z
714,000฿
D-MAX
Hilander HR 2.5 VGS Z
723,000฿
D-MAX
Hilander HR 2.5 VGS Z DVD
738,000฿
D-MAX
V-CROSS 2.5 VGS Z
752,000฿
D-MAX
Hilander HR 2.5 L
758,000฿
D-MAX
Hilander HR 2.5 L
765,000฿
D-MAX
VGS Z
772,000฿
D-MAX
X-sereis Hi-lander 2 ประตู 2500 VGS Z DVD
787,000฿
D-MAX
X-sereis Hi-lander2 ประตู 2500 VGS Z DVD
794,000฿
D-MAX
Hilander HR 2.5 VGS Z
803,000฿
D-MAX
Hilander HR 2.5 VGS Z
810,000฿
D-MAX
Hilander HR 2.5 VGS Z DVD
820,000฿
D-MAX
Hilander HR 2.5 VGS Z DVD
827,000฿
D-MAX
V-CROSS 2.5 VGS L
828,000฿
D-MAX
V-CROSS 2.5 VGS L
835,000฿
D-MAX
V-CROSS 3.0 VGS Z Prestige Navi
838,000฿
D-MAX
X-sereis Hi-lander 4 ประตู 2500 VGS Z DVD
869,000฿
D-MAX
X-sereis Hi-lander 25004 ประตู VGS Z DVD
876,000฿
D-MAX
Hilander HR 2.5 VGS Z-Prestige Navi A/T
896,000฿
D-MAX
Hilander HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi
897,000฿
D-MAX
Hilander HR 2.5 VGS Z-Prestige Navi A/T
903,000฿
D-MAX
Hilander HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi
904,000฿
D-MAX
Hilander HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi A/T
942,000฿
D-MAX
V-CROSS 3.0 VGS Z Prestige Navi
947,000฿
D-MAX
Hilander HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi A/T
949,000฿
D-MAX
V-CROSS 3.0 VGS Z Prestige Navi
954,000฿
D-MAX
X-sereis Hi-lander 25004 ประตู VGS Z Navi A/T
965,000฿
D-MAX
X-sereis Hi-lander 2500 VGS 4 ประตู Z Navi A/T
972,000฿
D-MAX
V-CROSS 3.0 VGS Z Prestige Navi A/T
992,000฿
D-MAX
V-CROSS 3.0 VGS Z Prestige Navi A/T
999,000฿
MU-X
2.5 VGS Z DVD 4×2 A/T
1,014,000฿
MU-X
2.5 VGS Z-Prestige 4×2 A/T
1,189,000฿
MU-X
3.0 VGS Z-Prestige 4×2 Navi A/T
1,289,000฿
MU-X
3.0 VGS Z-Prestige 4×4 Navi A/T
1,401,000฿