ติดต่อเรา


บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด
โทรศัพท์
02-881-1888
โทรสาร
02-881-1889
Email
Website

ที่อยู่

ที่อยู่
126/5 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
เวลาทำการ
จ-ศ 8.30 - 17.30 น.
ส 9.00 - 15.00 น.
พัก
12.00 - 13.00น.

แผนที่

ข้อมูล

ทะเบียนพาณิชย์เลขที่
0105550030194
ทุนจดทะเบียน
16,000,000 บาท
ใบอนุญาตเลขที่
ว00039/2551
จำนวนพนักงาน
40 คน

รางวัลและความสำเร็จ

2007
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่ 1 ยอดขายสูงสุด และจำนวนรายสูงสุด
2011
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Best Performance Broker
2012
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ยอดขายดีเด่น
2013
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อันดับ 1 ตัวแทนคุณภาพ
2014
บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
VIP Broker

ธนาคาร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0105550030194
ออมทรัพย์ สาขาราชวัตร
146-4-09655-9

ออมทรัพย์ สาขาราชวัตร
473-0-09315-1

ออมทรัพย์ สาขาราชวัตร
722-2-32941-2

ออมทรัพย์ สาขาราชวัตร
130-2-22890-2


พนักงาน

เวลาทำการ
จ-ศ 8.30 - 17.30 น.
ส 9.00 - 15.00 น.
พัก
12.00 - 13.00น.

การตลาดตัวแทนทีม A ดูแล สนับสนุน ให้คำปรึกษากับตัวแทน

บุศรินทร์ (ขม)
หัวหน้าทีมการตลาด ทีม A-1

นพพล (เบิร์ด)
เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ทีม A-2

นุชรี (กิ๊ก)
เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ทีม A-3

อริญา (ปิ๊ง)
เจ้าหน้าที่การตลาด ทีม A-4

เอกพงษ์ (โอ๋)
เจ้าหน้าที่การตลาด ทีม A-5

ประภาทิพย์ (ฝ้าย)
เจ้าหน้าที่การตลาด ทีม A-6

พีรวิชญ์ (ปลั๊ก)
เจ้าหน้าที่การตลาด ทีม A-7

การตลาดตัวแทนทีม B ดูแล สนับสนุน ให้คำปรึกษากับตัวแทน

นัฐชานันท์ (เก้า)
หัวหน้าทีมการตลาด ทีม B-1

นราศักดิ์ (ซากี้)
เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ทีม B-2

อารีรัตน์ (ต่าย)
เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ทีม B-3

จิราภรณ์ (กิ๊ฟ)
เจ้าหน้าที่การตลาด ทีม B-4

ลภัสรดา (เจี๊ยบ)
เจ้าหน้าที่การตลาด ทีม B-7

ทัชชกร (แคท)
เจ้าหน้าที่การตลาด ทีม B-10

ศุภวัฒน์ (การ์ด)
เจ้าหน้าที่การตลาด/ADMIN

ณิศศา (ซัน)
ประสานงาน/เลขานุการ

ฝ่ายลูกค้าตรง ดูแล เสนอขาย ให้คำปรึกษาด้านประกันกับลูกค้าตรง

ธารพงษ์ (พงษ์)
หัวหน้าทีมลูกค้ารายพิเศษ -1

อมรรัตน์(ใบหม่อน)
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้ารายพิเศษ -2

ธนพร (กอล์ฟ)
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้ารายพิเศษ -3

รุ่งกมล (มล)
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้ารายพิเศษ -4

รุจิกา (น้ำฝน)
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้ารายพิเศษ - 5

ปทิตตา (เอ๋)
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้ารายพิเศษ -6

สราลี (กิ๊ก)
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้ารายพิเศษ -7

รุ่งนภา(น้ำ)
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้ารายพิเศษ -8

ภัทรา (แนน)
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้ารายพิเศษ(สุขภาพ)-9

อารยา (ฝ้าย)
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้ารายพิเศษ(สุขภาพ) -10

เจตน์นิพัทธ์ (เอ็ม)
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้ารายพิเศษ(สุขภาพ) -13

ฝ่ายการเงิน แจ้งชำระเงิน วางบิล ตามคอมมิชชั่น

อัจฉรา (อัจ)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน -1

ศดานันท์ (เฟิร์น)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน -2

ฝ่ายกรมธรรม์ ผลิตกรมธรรม์ ทำคิวจัดส่ง ทำสลักหลัง

สุกัญญา (ปู)
หัวหน้าฝ่ายกรมธรรม์

วลัยพร (ดา)
ฝ่ายกรมธรรม์

สุนทรี (โม)
ฝ่ายกรมธรรม์

พัชรา (บิว)
ฝ่ายกรมธรรม์

ลังลอง (ซ่า)
ฝ่ายกรมธรรม์

ฝ่ายบริหาร กำกับดูแลกิจการ

ศุภกิจ (เบล)
กรรมการผู้จัดการ